Rätten till att få personlig assistans

Rätten till personlig assistans, den styrs av lite olika saker. För att få personlig assistans Malmö, så måste du ansöka om att få det. Det hos kommunen eller Försäkringskassan. Det som gäller är att du är under 65, samt rätt till hjälp med dina grundläggande behov. Du behöver även tillhöra en av tre personkretsar. Lagen beskriver dem så här:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du måste göra en ansökan

Du måste göra en ansökan till kommunen eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Det är vissa kriterier som ska uppfyllas.  För att ha rätt till personlig assistans så är det även så att du som söker ska ha behov med hjälp kring det som kallas grundläggande behov. Detta omfattar bland annat personlig hygien, matning, klä av och på sig, hjälp med att andas samt andra saker. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan även det vara en anledning att få assistans.

Var du ska ansöka styrs av hur många timmars hjälp per vecka du behöver ha. Är det mindre än 20 timmar per vecka är det till kommunen du vänder dig, annars är det Försäkringskassan.

25 Jun 2021