Slöjd är ett viktigt ämne i skolan

Ett ämne som funnits med bra länge i skolan, det är slöjd. Det är var förr uppdelat i träslöjd och syslöjd. Idag så kallas det bara för slöjd, men man gör båda delarna så att säga. Slöjd har funnits med som obligatoriskt läroämne sedan folkskolans införande på 1860-talet. Till en början var ämnet uppdelat enligt elevernas kön och med starkt fokus på tillverkning av bruksföremål som behövdes i vardagen. 

Slöjdens fader brukar man säga att Otto Salomon är,  som skapade Slöjdskolan på Nääs 1872 där folkskollärare utbildades från 1872, dess moder sägs vara Hulda Lundin.

Textilslöjd

Textilslöjd, kallades även mest för syslöjd, fanns som skolämne i Sverige från 1940-talet och fram till 1980. Då sammanfördes det med trä- och metallslöjd till att bara heta slöjd, fast då med två "slöjdarter". I syslöjd får man ofta lära sig hantera symaskin, brodera, sy för hand, sticka, virka och så vidare. Man har symaskinsbord, klippbord med mera att använda sig av.

Trä- och metallslöjd

Trä- och metallslöjd, ofta kallat träslöjd, fanns även det som skolämne i Sverige från 1940-talet och fram till 1980 då textilslöjd och trä- och metallslöjd sammanfördes till ett ämne med två "slöjdarter". Inom denna slöjd så är det vanligt att lära sig att hantera olika träarter, att tälja, att svarva, att göra smörknivar och så vidare. 

Slöjd handlar mycket om att använda olika bearbetningsmetoder och hantera verktyg för olika former av textila material, träslag och metaller. Elever lär sig benämna material och verktyg och ta hänsyn till miljö och resurshushållning. 

21 Oct 2022