Hemligheten för att bli rik - Se över utgifterna

I takt med att en persons inkomster ökar, brukar också utgifterna följa med. Det är ganska naturligt för oss människor att göra på det sättet. Men för dig som vill bli rik, eller bara få ett bra buffertsparande, så handlar det om att strypa utgifter. Ser man på rika människor så har de ofta denna egenskap, att veta hur man gör för att hitta bästa produkter och tjänster till bästa möjliga pris. Det är väl egentligen ingen hemlighet att man sparar pengar genom att sänka sina utgifter, men det svåra är att se var de är och ändra sin livsstil. 

Behöver jag den här?

Ett första steg, oavsett din inkomst, är att kolla behovet hos dig själv. För varje sak du tar i affären ska du fråga dig själv: "Behöver jag den här?". Om svaret är nej är det bara att ställa tillbaka produkten. Om det är en sak du vet att du behöver så ska du ställa dig nästa fråga: "Kan jag hitta samma produkt, till ett bättre pris?". Är svaret då ja, är det bara att ställa tillbaka den. Genom att ha denna attityd till allt du ska köpa in kommer du snabbt att förändra ditt sätt att se på kostnader. Och kan ganska snart börja strypa utgifter som är onödiga. Du kommer då snart att märka hur pengarna växer på ditt konto istället för att det är tomt en vecka innan lön. Alla kan göra på detta vis, det handlar bara om att vara hård mot sig själv. 

6 Mar 2019