Få hjälp med ekonomin

Sveriges invånare har alltid kämpat med hushållsekonomin. Det är alldeles för få som sparar så de har en buffert och det är väldigt många som lever på marginalen. Även företagare kan ha problem med sin ekonomi, särskilt om de inte vet hur de ska deklarera, redovisa och bokföra. Dock kan du som företagare få hjälp genom att anlita en redovisningsbyrå Stockholm som ser till att du får en klanderfri ekonomi i företaget.

Effektiva ekonomilösningar för företagare

Klostermark är en redovisningsbyrå som kan hjälpa företagare med det mesta som har med ekonomi och liknande att göra. De erbjuder bland annat;

  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration)
  • Avstämningar
  • Årsredovisning
  • Löneadministration
  • Kund & Leverantörsreskontra
  • Deklaration
  • Ekonomisk Rådgivning

Som företagare är det viktigt att du har en löpande bokföring och registrerar alla ekonomiska händelser. Det görs genom bokföring. Med Klostarmark kan du få hjälp att organisera denna. Du får även hjälp med avstämning av denna, då Klostermark hjälper dig att kontrollera den. Du får även hjälp med bokslut, som är underlag till beskattning av företaget.

Du får även hjälp med att på ett enkelt sätt kunna registrera moms, arbetsgivaravgifter och skatter till Skatteverket.

Klostermark hjälper dig även med årsredovisningen, samt deklarationen som görs i samband med bokslutet. Du får även hjälp med allt som har med löner att göra samt hjälp med in- och utbetalningar som sker i företaget. Det gör att du betalar och får betalt i tid.

Genom att anlita Klostermark redovisningsbyrå så kommer du och ditt företag få en bättre överblick på ekonomin.

 

8 Dec 2015