Elektriska ställdon för modern styrning

Övergången från jordbrukarsamhället till industrisamhälle pågick under ungefär ett halvt århundrade, sett till historien var det en snabb utveckling, som samhället och bostäderna inte riktigt hängde med i. Eftersom inflyttningen till städerna gick så fort hann inte bostadsbyggandet med. Istället bodde ofta stora familjer i en liten etta och kök. Det innebar att sjukdomar spred sig snabbt. De vuxna jobbade i fabriker. Eftersom arbetskraften var så stor, på så kort tid hade arbetsgivarna möjlighet att helt strunta i hur arbetarna mådde. De som var sjuka eller skadade byttes ut. Människorna hölls i fattigdom medan arbetsgivarna blev allt rikare. Inte förrän de stora folkrörelserna bildades, med socialism, fackföreningar och frigörelser för kvinnorna, de så kallade suffragetterna, förebilden för dagens feminism, fick arbetarna och deras familjer det bättre.

Svenska fabriker växte och gav allt fler jobb

Fabrikerna blev allt fler i takt med att handeln ökade. Sveriges råvaror var stora och malmen användes i industrierna eller exporterades sådan som den var. Moderniseringen kom även till industrierna. Utrustningen nådde våra dagars moderna sådana med elektriska ställdon. Idag har vi till stora delar datoriserade produktioner. Ändå måste säkerheten fortfarande vara bland det viktigaste. Alla industrier som arbetar med ventilation, vatten eller vätskeliknande material behöver anläggning som styr materialet genom rör med hjälp av tryck. Därav behövs ställdon för att styra flödet och armaturer och ventiler som säkerhet för trycket. 

21 Sep 2017